Advertise Here
District NameSub Division NameE-mail IDPhone Number
BilaspurBilaspur
Ghumarwin
sdms-bil-hp[at]nic[dot]in
sdmghu-bil-hp[at]nic[dot]in
01978-224798
01978-255227
ChambaBharmaur
Chamba
Chowari
Churah
Dalhousie
Pangi
Salooni
sdmbhar-cha-hp[at]nic[dot]in
sdmcha-cha-hp[at]nic[dot]in
sdmbha-cha-hp[at]nic[dot]in
sdmtis-cha-hp[at]nic[dot]in
sdmdal-cha-hp[at]nic[dot]in
sdmpan-cha-hp[at]nic[dot]in
sdmsal-cha-hp[at]nic[dot]in
01895-225027
01899-222278
01899-266455
01896-227033
01899-242122
01897-222222
01896-233122
HamirpurBarsar
Bhoranj
Hamirpur
Nadaun
Sujanpur
sdmbsr-ham-hp[at]nic[dot]in
sdmbrj-ham-hp[at]nic[dot]in
sdmham-ham-hp[at]nic[dot]in
sdmndn-ham-hp[at]nic[dot]in
sdmsujanpur84[at]gmail[dot]com
01972-288045
01972-266928
01972-224304
01972-232511
01972-272700
KangraBaijnath
Dehra
Dharamshala
Jaisinghpur
Jawali
Jwalamukhi
Kangra
Nurpur
Palampur
sdmbai-kan-hp[at]nic[dot]in
sdmdeh-kan-hp[at]nic[dot]in
sdmdha-kan-hp[at]nic[dot]in
sdmjai-kan-hp[at]nic[dot]in
sdmjaw-kan-hp[at]nic[dot]in
sdmjji-kan-hp[at]nic[dot]in
sdmkan-kan-hp[at]nic[dot]in
sdmnur-kan-hp[at]nic[dot]in
sdmpal-kan-hp[at]nic[dot]in
01894-263656
01970-233102
01892-223315
01894-228111
01893-264310
01970-223100
01892-265024
01893-220024
01894-230595
KinnaurKalpa
Nichar
sdmklp-kin-hp[at]nic[dot]in
sdmnic-kin-hp[at]nic[dot]in
01786-222253
01786-253201
KulluAni
Banjar
Kullu
Manali
sdmani-kul-hp[at]nic[dot]in
sdmban-kul-hp[at]nic[dot]in
sdmkul-kul-hp[at]nic[dot]in
sdmman-kul-hp[at]nic[dot]in
01904-253344
01903-221253
01902-222596
01902-254100
Lahaul SpitiKaza
Keylong
Udaipur
dc-lah-hp[at]nic[dot]in
sdm-keylong[at]nic[dot]in
dc-lah-hp[at]nic[dot]in
01906-222302
01900-222225
01909-222224
MandiDharampur
Gohar
Jogindernagar
Karsog
Mandi
Padhar
Sarkaghat
Sundernagar
sdmmandpr[at]gmail[dot]com
sdmmanghr[at]gmail[dot]com
sdmmanjnr[at]gmail[dot]com
sdmmanksg[at]gmail[dot]com
sdmmansdr[at]gmail[dot]com
sdmmanpdr[at]gmail[dot]com
sdmmanskt[at]gmail[dot]com
sdmmansnr[at]gmail[dot]com
01905-272080
01907-250283
01908-223895
01907-222236
01905-225207
01908-260666
01905-230042
01907-266001
ShimlaChopal
Dodra Kawar
Rampur
Rohru
Shimla Rural
Shimla Urban
Theog
sdmchp-shi-hp[at]nic[dot]in
sdmdkr-shi-hp[at]nic[dot]in
sdmram-shi-hp[at]nic[dot]in
sdmroh-shi-hp[at]nic[dot]in
sdmshr-shi-hp[at]nic[dot]in
sdmshu-shi-hp[at]nic[dot]in
sdmthg-shi-hp[at]nic[dot]in
01783-260014
01781-272001
01782-233002
01781-240009
0177-2657009
0177-2657007
01783-238502
SirmaurNahan
Paonta Sahib
Rajgarh
Sangrah
Shillai
sdm-nhn-hp[at]nic[dot]in
sdm-paonta-hp[at]nic[dot]in
sdm-rajgarh-hp[at]nic[dot]in
sdm-sangrah-hp[at]nic[dot]in
sdm-shillai-hp[at]nic[dot]in
01702-222239
01704-224100
01799-221034
01702-248004
01704-278534
SolanArki
Kandaghat
Nalagarh
Solan
sdmarki.hp[at]nic[dot]in
sdmkandaghat.hp[at]nic[dot]in
sdmnalagarh.hp[at]nic[dot]in
sdmsolan.hp[at]nic[dot]in
01796-220666
01792-256100
01795-223024
01792-223707
UnaAmb
Bangana
Haroli
Una
sdm-amb-hp[at]nic[dot]in
sdm-bangana-hp[at]nic[dot]in
sdm-haroli-hp[at]nic[dot]in
sdm-una-hp[at]nic[dot]in
01976-261203
01975-263060
01975-284400
01975-223621

Leave your comments!